Oferta · Środowisko kopii zapasowych

Środowisko kopii zapasowych

 

Aż 80% przyczyn utraty ważnych danych spowodowane jest czynnikiem ludzkim (błąd operatora, administratora, niezamierzona interwencja pana konserwatora czy też całkowity lub częœciowy brak zabezpieczenia danych).

18% spowodowane są awarią lub zużyciem sprzętu które możemy podzielić na:

 • Brak zasilaczy antyprzepięciowych
 • Stosowanie zasilaczy Low-End siejących spustoszenie w czasie burz i upałów
 • Praca na sprzęcie do granic jego możliwoœci. Brak okresowej wymiany
 • Brak okresowych przeglądów i testów urządzeń

2% stanowią klęski żywiołowe takie jak pioruny, pożary, powodzie itp.

Tyle tytułem wstępu. Nasza firma zajmuje się wspieraniem firm i instytucji w zakresie kopii bezpieczeństwa danych oraz zarządzaniem tym procesem.. Mamy duże doœwiadczenie – w szczególnoœci – we wsparciu biur rachunkowych oraz innych instytucji œwiadczących usługi księgowe. Doskonale znamy najczęœciej występujące w takim œrodowisku oprogramowanie: • Płatnik (bazy MS Access oraz SQL)

 • Buchalter Win, Buchalter II
 • Symfonia
 • RAKS DOS, RAKS SQL
 • inne

Skupiamy się na dostarczeniu usługi która spełni Państwa oczekiwania w kwestii kopii bezpieczeństwa informacji elektronicznych, zapewni płynne funkcjonowanie firmy oraz zaopiekuje się infrastrukturą IT. Naszym głównym kierunkiem działania jest zabezpieczenie krytycznych danych na co najmniej dwóch różnych i niezależnych noœnikach dostępnych dla Państwa w każdej chwili – osobiœcie lub zdalnie. Co wchodzi w skład naszej oferty:

 • Dzienna/Tygodniowa/Miesięczna kopia bezpieczeństwa wybranych stacji roboczych oraz wskazanych danych dostępnych przez odpowiedni okres czasu (zdefiniowany wspólnie z użytkownikiem)
 • Tygodniowa kopia bezpieczeństwa na zewnętrzne noœniki danych (w zależnoœci od iloœci danych są to płyty DVD lub zewnętrzne dyski USB)
 • Codzienną weryfikację wykonanych backupów oraz niezwłoczne raportowanie do Państwa ich statusu
 • Okresową weryfikację poprawnoœci wykonanych kopii wraz z odpowiednim raportem
 • Ciągła zdalna dostępnoœć do systemów w celu natychmiastowego wsparcia w przypadku koniecznoœci odzyskania ważnych danych – krócej niż w jedną godzinę (w zależnoœci od iloœci danych i typu kopii bezpieczeństwa)
 • Automatyzację całego procesu w sposób nie widoczny dla użytkowników oraz nie zakłócający pracy Państwa firmy

Najważniejsze jest dla nas wykonanie usługi oraz dostarczenie wsparcia na jak najwyższym poziomie! Co nas wyróżnia wœród konkurencji dostępnej na rynku? W ogóle nie obciążamy Państwa żadnymi kosztami związanymi ze sprzętem. Całoœć leży po naszej stronie i to my zajmujemy się dostarczeniem na nasz koszt odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do realizacji naszych usług.

WYPRÓBUJ NASZE USŁUGI PRZEZ MIESIĄC ZA 1,00 PLN netto*

SprawdŸź i przekonaj się o naszej skutecznoœci. Dowiedz się w jaki sposób realizujemy zadania, raportujemy wykonanie procesów, zabezpieczamy Twoją infrastrukturę oraz dane!